Obsah stránky

Myslivecké sdružení

MYSLIVECKÝ SPOLEK


Myslivecký spolek Šakvice hospodaří na více jak 1200 hektarové honitbě. Jedná se o polní honitbu
kdy 6 ha je plocha zalesněná 150 ha je vodní plocha a zbytek jsou pole sady a vinice. Na těchto polích se snažíme vytvářet biopásy a myslivecká políčka, na kterých se pěstuje vojtěška, řepa a kukuřice tak, aby zvěř zde měla dostatečnou potravní nabídku.


Naše honitba je společenstevní, to znamená, že pozemky vlastníků, firem a taky Obce jsou
pronajaty honebnímu společenstvu a honební společenstvo je pronajalo Mysliveckému spolku
Šakvice.

Spolek řídí výbor ve složení :
Předseda spolku : Svoboda Zdeněk
Jednatel, místopředseda spolku : Fiala Zdeněk ml.
Myslivecký hospodář : ing. Jakubčík Zdeněk
Finanční hospodář : Svoboda Jiří
Kulturní a kynologický referent : Ellinger Bohumil


V naší honitbě chováme zvěř drobnou ( zajíc ,bažant,koroptev,kachnu divokou a husu velkou) a
zvěř spárkatou a to zvěř srnčí. V určitých ročních obdobích se zde vyskytuje i zvěř černá (prase
divoké). Samozřejmě se zde nachází spousta různého ptactva, hojně nutrie, bobr a taky zvěř
myslivosti škodlivá jako jsou dravci, liška, jezevec a podobně. K výkonu práva myslivosti patří ze
zákona i lovecky upotřebitelný pes. V současnosti mají naši členové 10 lovecky upotřebitelných psů
různých plemen.


V loňském roce (2023) proběhla valná hromada, na které byla honitba opět pronajata honebním
společenstvem Mysliveckému spolku. To znamená, že spolek může honitbu na dalších 10 let
myslivecky obhospodařovat a starat se o zvěř a přírodu.


V současnosti má spolek 28 členů, kteří se starají o chod celého spolku. Ať už je to zabezpečení
krmení na zimu, v zimě přikrmování ,v létě rozvoz vody do napáječek, mulčování průseků, oprava a
údržba mysliveckého zařízení a techniky. Samozřejmostí je také údržba našeho areálu a lovecké
chaty. Zde se konají poslední leče po honech, dále pořádáme například závody ve sportovní střelbě,
ukončení prázdnin pro děti a další akce. Zároveň je chata využívána na soukromé společenské akce,
jako jsou například svatby, oslavy narozenin a podobně.


Toto je v několika větách charakteristika a činnost mysliveckého spolku Šakvice.


Svoboda Zdeněk
Předseda spolku

Myslivna Šakvice

Fotogalerie

Svatohubertská mše 2007
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.