Obsah stránky

Sběrný dvůr

Provozní doba 2024

leden - únor 1x za čtrnáct dní v sobotu 9:00 - 11:00 hod (6.1.,20.1.,3.2.,17.2.)
březen - prosinec, každý týden v sobotu 8:00 - 11:00 hod
V sobotu 6.7. z důvodu státního svátku ZAVŘENO.
 


Odpady

Dobrý odpad je ten, který se nevytvoří. Když ho však máme, proč ho házet na černou skládku?

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má každý občan povinnost třídit odpad.

Kalendář svozu odpadů 2024

Svoz papíru a plastů od rodinných domů

Každé 1. pondělí v měsíci - svoz plastů  (plast musí být sešlápnutý).

Každé 2. pondělí v měsíci - svoz papíru (papír musí být svázaný a sešlápnutý).

Nebudou se odvážet velké kartonové krabice a nesvázaný a nesešlápnutý papír.

Dále nebudou odvezeny pytle s nesešlápnutým plastem

Plast i papír, je třeba mít před domem připravený od 7:00 hod.

Upozornění:

Nábytek:

Na sběrný bude přijímán jen nábytek, který bude demontovaný, aby bylo možné vytřídit dřevo, molitan, textil, kov, sklo.

Nábytek, který nebude demontovaný, nebude přijímán!!

Pneumatiky:

Od 1.1.2023 je s platností na sběrném dvoře vybírán poplatek za přijetí pneumatik pro osobní automobily ve výši 50,- Kč/ks.

Nebudou odebírány pneumatiky pro nákladní automobily a traktory.

Stavební odpad:

Z důvodu rekultivace skládky není možné řijímat stavební odpad na sběrný dvůr. Obsluha převezme jen menší množství- kolečka, tera, malý přívěsný vozík za auto.

Na sběrný dvůr je přijímán stavební odpad - cihly, beton, křidlice, zemina jen v omezeném množství.
 
Tento odpad je zpoplatněn s platností od 01.01.2023, schváleno zastupitelstvem 13.12.2022, č.j. 12/22/Z2.
pdf pdf
167 kB


Není dovoleno na sběrný dvůr přivézt odpad několikrát po sobě!!

Odvoz většího množství suti si můžete objednat na tel.:

 • R.Fiala Hustopeče, 607 660 016
 • HaSt  Hustopeče, 731 441 080
 • Hantály Velké Pavlovice, 602 746 252
 • Stavosur Hustopeče, tel.603 517 596
 • Klíma Rakvice, 606 507 867
 • Zámečnictví Brzobohatý-zámečnické práce, kovovýroba bran, plotů, zábradlí tel.721 222 151, zemní a výkopové práce bagrem JCB 3CX

Kontejner na textil je od školy přemístěn na sběrný dvůr.


Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich svoz v obci Šakvice

Svozové auto bude sloužit ke svozu odpadů a separovaných složek od občanů obce Šakvice a z veřejných ploch obce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti a SFŽP ČR v rámci OPŽP. Dotace ze SFŽP 111 820,-Kč, z fondu Evropské unie 1 900 940,- Kč, vlastní zdroje 223 640,- Kč.

 • Ceník za popelnice ZDE
 • BIOODPAD : obec Šakvice zavádí pro občany novou službu - třídění a svoz biologicky rozložitelných odpadů, jako je rostlinný odpad z údržby zeleně, zahrádek, z kuchyní apod. Svoz je prováděn společností HANTÁLY a.s.  v intervalu  1x 14 dnů, ve stejném termínu jako svoz TKO. V listopadu a prosinci bude svoz probíhat pouze 1x měsíčně. Poplatek za svoz bioodpadu se neplatí - je součástí poplatku za TKO. Biologicky rozložitelný odpad
 • Upozorňujeme občany, že bioodpad nepatří do popelnic na TKO. Popelnice na TKO, které budou obsahovat bioodpad nebudou vyváženy.

Na sběrný dvůr můžete vyvážet i tuky a oleje.
 • Separovaný odpad


Obec uzavřela smlouvy na zpětný odběr :

Asekol s. r. o.

Dobrušská I, 147 00 Praha 4, www.asekol.cz

 • Zařízení informačních a telekomunikačních technologií
 • Spotřební elektronika
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty


Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

rádi bychom Vám poděkovali za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu v našem společném úsilí, jímž je udržitelný rozvoj. Vaše příkladné vytrvalé působení v oblasti ochrany životního prostředí nám umožnilo plně rozvinout potenciál naší společnosti a díky tomu se nám podařilo získat jedno z nejvýznamnějších ocenění v oblasti obchodu.

Prestižní ocenění European Business Awards je uznáním vynikajících výsledků v rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala odborná porota složená ze 132 předních evropských podnikatelů, politiků a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj se nám podařilo získat v konkurenci více než 32.000 firem z 33 zemí.

Společnost ASEKOL získala tuto cenu jako jediná česká firma a potvrdila tím svojí pozici evropského lídra v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Svojí nejhustší sběrnou sítí pro sběr drobného elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele je mnohým evropským zemím příkladem. Firma ASEKOL si je také vědoma důležitosti osvěty a připravuje programy pro veřejnost a školy, kde informuje o nutnosti třídění a recyklace elektrozařízení, která obsahují nebezpečné látky ohrožující životní prostředí i naše zdraví. Ocenění firmy ASEKOL je tak současně důkazem, že společnost si důležitost odborné recyklace elektrozařízení dobře uvědomuje.

Dovolujeme si Vám tímto způsobem poděkovat za dlouhodobou spolupráci. Jako výraz naší úcty a poděkování přijměte, prosím, Certifikát European Bussiness Awards.

Těšíme se na další společné projekty.

S úctou,

Daniel Hladilín
Regionální zástupce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

tel: 725061863
email: hladilin@asekol.cz

pdf pdf
2 MB

Ekolamp s. r. o.

Nám. I. P. Pavlova 1789, 120 00 Praha 2, www.ekolamp.cz

 • Světelné zdroje
 • Svítidla určená k použití v komerční sféře

Elektrowin a. s.

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, www.elektrowin.cz

 • Velké domácí spotřebiče
 • Malé domácí spotřebiče
 • Nářadí a nástroje

Hantály a. s.

Tovární 22, Velké Pavlovice, www.hantaly.cz

 • Plasty – před vhozením láhev sešlápnete
 • Sklo – odkládejte do zelených kontejnerů barevné sklo, do bílých kontejnerů bílé sklo. Nesmí se vhazovat keramika, porcelán, zrcadla, drátěná skla a autoskla

Hlášení pálení

https://paleni.izscr.cz

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.