Obsah stránky

Místní a správní poplatky

Místní poplatky pro rok 2024

 • Poplatky je možné platit od 12.02.2024 - 29.02.2024
 • Místní poplatky, které schváli zastupitelstvo obce ve své působnosti na základě schválených Obecně závazných vyhlášek, je občan povinen hradit.
 • Žádáme občany, aby upřednostnili platbu přes bankovní účet.
 • Pro správné přiřazení platby je nutné uvádět variabilní symbol ve správném formátu.
 • Číslo účtu pro všechny platby: 4228651/0100

POPELNICE 

Výše poplatku: dle počtu svozů
Splatnost: dle faktury
Variabilní symbol: číslo faktury
Formulář k ohlášení místího poplatku: Ohlášení (90 kB)
Obezně závazná vyhláška: ZDE


PES

Výše poplatku:

100,-Kč/rok jeden pes

150,- Kč/rok druhý a další

Splatnost: do 29.02.2024
Variabilní symbol: 13410+č.p. ( např. pro dům Hlavní 27 bude v.s. 1341027)
Formulář k ohlášení místího poplatku: ZDE
Obezně závazná vyhláška: ZDE
 
 

POVOLENÍ DO ZÁKAZU VJEZDU

Výše poplatku:

den - 20,- Kč

měsíc - 100,- Kč
rok - 300,- Kč
Splatnost:  
Variabilní symbol: 1346 + do zprávy pro příjemce SPZ a datum (od-do)
Obezně závazná vyhláška: ZDE
Zákaz stanování - OZV: ZDE
 
 • Potvrzení o provedené platbě je třeba vytisknout a dát za okno automobilu. MUSÍ BÝT VIDĚT SPZ A DATUM PLATNOSTI!!!
 • Pro povolenky na delší dobu jak tři dny je potřeba si osobně vyzvednout na Obecním úřadě kartičku 'Povolení do zákazu vjezdu'.


POPLATEK Z POBYTU

Výše poplatku: 10,-Kč/osobu /den
Splatnost: do 31.12. příslušného kal. roku
Variabilní symbol: 1342
Formulář k ohlášení místího poplatku: ZDE     
Přiznání k poplatku z pobytu k 31.12. ZDE
Obezně závazná vyhláška: ZDE
 

PRONÁJEM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Výše poplatku:

dle čl. 5 OZV

Splatnost: dle č. 6 OZV
Obezně závazná vyhláška: ZDE
 

SBĚRNÝ DVŮR

Pneumatiky:

 • Od 1.1.2022 bude na sběrném dvoře vybírán poplatek za přijetí pneumatik pro osobní automobily ve výši 25,- Kč/ks.
 • Na sběrný dvůr bude přijímán stavební odpad - cihly, beton, křidlice, zemina jen v omezeném množství. Tento odpad bude zpoplatněn s platností od 1. 1. 2022, schváleno zastupitelstvem 25.11.2021, č.j. 10/21/Z20:
 
1 tera nebo vozík za auto do 300 kg           

100,- Kč

Vozík za auto nebo malá vlečka za traktor do 700 kg   200,- Kč
 
 • Není dovoleno na sběrný dvůr přivést odpad několikrát po sobě!

 

STOČNÉ

Výše poplatku:

65 Kč/1m3 bez DPH, 72.80 Kč/1m3 s DPH

Splatnost: na základě vystavené faktury
Variabilní symbol:

zálohy: 2321+č.p.

roční vyúčtování: číslo faktury !!! neuvádět v.s. pro zálohy!!!!

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.
 
Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15 let    50,-Kč
 
Legalizace     30,-Kč
 •  Ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny (za každou i započatou stránku)
 
Vidimace       30,-Kč
 •  Ověřování podpisu na listině
pdf pdf
80 kB

OSTATNÍ

Půjčení pivních setů 100,- Kč /den/ set (stůl a dvě lavice)
Netýká se půjčení setů na akce, které pořádají místní spolky viz. usnesení 17/20/Z11.
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.