Obsah stránky

Pamětihodnosti

Kostel sv. Barbory - stojí v horní části návsi , má gotické jádro. Při opravě kostela v březnu 2000 byly objeveny malby a prvky sahající až do 12. století.

Více informací naleznete ZDE.


Socha sv. Isidora
 - (patrona rolníků) pochází  z roku 1748, sochu obci darovala Marie Antonie z Lichtensteinu.


Sousoší sv. Jana Nepomuckého
 - obci sousoší darovala v r. 1724 Marie Antonie z panského rodu Lichtensteinů. Byla umístěna na návsi. V roce l950 naplánovala místní rada stavbu nové silnice vedoucí středem obce, proto musela být socha odstraněna. V současné době je již opět umístěna na návsi.


Sousoší Nejsvětější Trojice
 - stojí na návsi, kde bylo umístěno r.1913 na náklady manželů Josefa a Barbory Karasových.

Obnovení sousoší Sv.Trojice

Zrestaurované sousoší Nejsvětější Trojice v Šakvicích už stojí na svém místě. Pomocí jeřábu bylo umístěno 21.3.2011 na ulici Hlavní. K opravě došlo na poslední chvíli, nešlo jen o celkové zchátrání, ale chyběly i jednotlivé části. Vrcholem devastace bylo poničení P.Marie. V ranních hodinách 5.května 2007 byla nalezena v blízkosti sousoší poškozená hlava P. Marie. Kamenná hlava byla uchovávána ve farní budově a později vystavena k veřejné  úctě u hlavního oltáře šakvického kostela Sv.Barbory-patronky umírajících. „Umírající“, téměř 100 let staré sousoší, bylo konečně demontováno a odvezeno k odbornému restaurování 26.7.2010 do dílny p.Jana Leitgeba v Blansku.

K zrestaurování mohlo dojít jen díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj, která činila 300 000 Kč. Obec ještě přispěla částkou 130 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty i opravy některých drobnějších sakrálních staveb – křížů v Šakvicích.

V závěrečné zprávě o koncepci restaurátorského zásahu p.J.Leitgeb popisuje způsob renovování soch a upozorňuje na mimořádné zvětrání povrchu. Odlitek holubice z lehké slitiny byl nastříbřen, části svatozáří ozlaceny… Pokud jde o sochu P.Marie, byla zhotovena z pískovce kopie, která je zabudována v tomto sousoší. O umístění původního zrestaurovaného originálu v Šakvicích se v současnosti rozhoduje.

Celé sousoší i s podstavcem měří přes 5 metrů. Je tvořeno Sv.Trojicí, sochou P.Marie a postavami Sv.Petra a Pavla. Pod P.Marií je nápis: „Sv.Panno Maria do nebe vzata ,oroduj za nás.“ V spodní části je nápisová deska z karakarského mramoru s modlitbou k úctě Sv.Trojice. Zcela dole je vytesaná značka kamenické dílny „A.Loos Brno“. Na opačné straně jsou nápisy donátorů z r.1913.

Díky ochotě místního duchovního správce P.Fr.Schnittera OPraem jsme mohli v starobylé farní kronice číst ze zápisu r.1913: „Trvalou památku pojistili si zbožní manželé Josef a Barbora Karasovi, kteří nákladem asi 3000 K dali uprostřed osady naproti faře postaviti kamennou sochu Nejsv.Trojice. Svěcení této sochy bylo vykonáno dne 31.srpna 1913 v neděli dopoledne. Sochu posvětil místní farář Rudolf Sedláček. Při této slavnosti byla sloužena polní mše sv. Odpoledne u sv.Isidora konán byl sjezd katol.omladin z Hustopečského okresu a účastnili se poslanci p.Josef Krčka z Rakvic a Dr. Hynek Světlík z Hrušovan. Na udržování sochy Nejsv.Trojice jakož i kříže kamenného, postaveného u železnice na cestě do Hustopečí, také nákladem manželů Karasových, věnovali dne 18.1.1914 Josef a Barbora Karas 150 K s přáním, aby socha i kříž byly udržovány v dobrém stavu a aspoň jednou za 20 let řádně opraveny. Obnos ten uložen byl do Cyrilo-Metodějské záložny v Brně dne 4.2.1914…“

U sousoší Sv.Trojice se také konaly některé slavnosti, např.24.5.1920 zde byla konána veliká slavnost svěcení praporu zdejšího Orla.

Obnovení této památky v Šakvicích na začátku 21.stol. je i výzvou pro další generace. K úctě k hodnotám, které jsou společným evropským dědictvím a které jsou důležité i pro naše dějiny a národní totožnost. Poděkování patří všem, kteří se na obnovení podíleli. Deo gracias.

Mgr.Musil J., kronikář obce

Pamětní deska obětem druhé světové války - umístění: 50 m před obecním úřadem, nápis: Věčná paměť hrdinům, kteří padli za svobodu vlasti.
 
Památník obětem první světové války - umístění: za kostelem, nápis: V daleké cizině svůj věčný spánek spíme, hlasu rodné země ani bratrských srdcí neslyšíme.
 
Památník obětem druhé světové války - umístění: vedle pomníku Obětem 1. s.v., nápis: Na věčnou paměť hrdinům rudé armády, kteří položili svoje životy, abychom my mohli žít.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.