Obsah stránky

Adresa a další informace

Šakvickou knihovnu najdete v budově Orlovny na ulici Pekařská 306.

webové stránky: https://knihovnasakvice.webk.cz/

online katalog: https://sakvice.katalogyknih.cz/katalog/

 

Kontakt

Ivana Martínková, knihovnice

tel: 734 513 993

knihovna.sakvice@seznam.cz

Otevírací doba

Středa  15:00 - 17:00 hod.

Pátek    15:00 - 17:00 hod.

 

Historie knihovny

Historie šakvické knihovny podle pamětníků sahá do padesátých let dvacátého století, kde se vystřídalo několik knihovníků z řad  učitelů zdejší základní školy.Knihovna se často stěhovala pro nevyhovující  podmínky. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2004 se  místní lidová knihovna přejmenovala na obecní knihovnu a přestěhovala se do objektu bývalé školní družiny na ulici Přívozní 82. Zřizovatelem knihovny je obec Šakvice. Po revizi knihovního fondu se všechny knihy musely zapsat do počítače a označit číselným kódem.V lednu 2005 byl celý knihovní fond  zkatalogizován a půjčování knih probíhá přes automatizovaný počítačový systém Clavius, který byl pořízen z grandu Ministerstva kultury z programu VISK.

V říjnu  2017 se knihovna přestěhovala do multifunkční nově zrekonstruované budovy Kinorestaurantu, která se později  přejmenovala na Orlovnu.Vybavení knihovny bylo konzultováno s architektem. Součástí knihovny je kuchyňka,ve které rádi návštěvníkům knihovny uvaříme čaj, kávu nebo v případě různých akcí poskytneme menší občerstvení.Je zde také přednášková místnost, která se využívá pro různé výstavy, společenské akce, ale i jako studijní místnost.V podkroví budovy je posilovna využívána nejen mladými lidmi ale i důchodci. V prvním patře jsou prostory, které využívá folklórní soubor Hanýsek a klub maminek s dětmi, v suterénu je klubovna hasičů. Také venkovní prostory poskytují možnost pro různé aktivity.Vybavení knihovny, ale i rekonstrukci celé budovy  financovala obec a nečerpala žádné dotace. Knihovna je plně automatizovaná, bezbariérová s dvěma počítači s využitím internetu a wifi pro veřejnost zdarma. Na webových stránkách obce Šakvice mají čtenáři k dispozici on-line katalog, který můžou využívat při vyhledávání potřebné literatury. Knihy jsou celoročně doplňovány novými tituly podle zájmu čtenářů.Od 1. května 2021 jsme pro čtenáře knihovny rozšířili nové služby. Bezplatnou roznášku knih v obci Šakvice pro starší čtenáře, nebo čtenáře se zdravotními problémy a půjčování společenských her KVÍDO a knížek s interaktivní Albi tužkou  z edice Kouzelného čtení.

Knihovna se stala od roku 2020 členem profesní organizace SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.